Obchodné podmienky

 

OPĆE ODREDBE

Slanjem narudžbe kupac (kupac) potvrđuje da je upoznat sa navedenim uvjetima poslovanja. Odnos kupca i prodavatelja uređen je uvjetima i odredbama. Prodavač zadržava pravo promjene ovih uvjeta.

Naručivanje robe

Nudimo vam mogućnost praktične kupovine putem Interneta izravno iz udobnosti vašeg doma. Naš Eshop otvoren je 24 sata dnevno za elektroničko naručivanje, a nakon dogovora, osobna naplata moguća je na našoj adresi. Lako i praktično možete naručiti pomoću košarice izravno u našem Eshopu, e-mailom ili pismenim putem na našu adresu. Predmet ugovora su robe navedene u narudžbi. Dimenzije, boja i ostale informacije dane na našoj web stranici u katalozima, brošurama i drugim medijima temelje se na podacima proizvođača i dobavljača. Obavezujemo se kupcima isporučivati ​​samo robu u savršenom stanju i u skladu sa specifikacijama ili svojstvima uobičajenim za određenu vrstu robe. Uvjet za ispunjavanje valjanosti naše elektroničke narudžbe je ispunjavanje svih potrebnih podataka i zahtjeva navedenih u obrascu narudžbe. Narudžba je i nacrt kupoprodajnog ugovora, gdje se sam ugovor o kupnji naknadno stvara isporukom robe. U pojedinačnim, posebno skupljim slučajevima, pored početne automatske potvrde narudžbe putem e-maila, prodavač zadržava pravo potvrditi narudžbu telefonom i uplatiti novčani polog kupcu. U slučaju da je u vrijeme naručivanja robe došlo do značajne promjene deviznih tečajeva ili promjena cijene ili raspona dobavljača, naša tvrtka ima pravo izmjene narudžbe u dogovoru s kupcem ili jednostrano povlačenje iz nje s trenutnim učinkom. Zadržavamo isto pravo u slučaju da proizvođač prestane isporučivati ​​naručeni proizvod ili pokrene novu verziju proizvoda ili značajno promijeni cijenu proizvoda.

Odustajanje od ugovora

1. Potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od četrnaest kalendarskih dana od dana primitka robe ili od sklapanja ugovora o pružanju usluga, ako prodavatelj ima pravovremene i pravilno ispunjene obveze informiranja pod brojem 102/2014 Coll.
2. Ako je prodavatelj ispunio obveze informiranja u skladu s br. 102/2014 Coll. osim toga, potrošač ima pravo odustati od ugovora u roku od četrnaest radnih dana od dana kada je prodavatelj naknadno ispunio obveze informiranja, ali najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka robe ili zaključenja ugovora o usluzi.
3. Ako prodavatelj ne ispuni obveze informiranja prema br. 102/2014 Coll. a pored toga, potrošač nema pravo odustati od ugovora u roku od tri mjeseca od preuzimanja robe ili sklapanja ugovora o pružanju usluge.
4. Povlačenje potrošača iz ugovora raskida ugovor od početka. Prodavatelj je dužan: a) preuzeti robu ili ne nastaviti s pružanjem usluge, b) vratiti potrošaču najkasnije u roku od 14 dana od dana povlačenja cijene plaćenu za robu ili usluge ili predujam koji je potrošač platio za robu ili usluge, uključujući troškove koji je potrošač izvršio kako bi naručio robu ili usluge. Troškove povrata robe snosi potrošač samo ako je proizvod u potpunosti ispunio zahtjeve kvalitete i nije bio u kvaru.
5. Ako se između prodavatelja i potrošača nije drugačije dogovoreno, potrošač ne može odustati od ugovora koji se odnosi na:

(a) pružanje usluge ako je usluga izvršena uz potrošačev pristanak prije isteka roka za povlačenje iz stavaka 1. do 3.;

(b) prodaje robe ili pružanja usluge čija cijena ovisi o kretanju cijena na financijskom tržištu nad kojim prodavač nema kontrolu

(c) prodaje robe napravljene prema posebnim zahtjevima potrošača ili robe namijenjene posebno jednom potrošaču, ili robe koja se, zbog svoje prirode ne može vratiti, ili pokvarljive robe

(d) prodaja audiovizualnog djela, zvučnog zapisa ili audio-vizualnog snimka umjetničkog izvođenja ili multimedijskog djela koje je potrošač raspakirao

e) prodaja novina, časopisa i periodičnih publikacija

(f) lutrije i druge slične igre

6. Ako je prodavatelj kupcu pružio kredit za kupnju robe ili pružanje usluge, ili ako je takav zajam potrošaču dao treća osoba na temelju ugovora s prodavateljem, odustajanje od ugovora o prodaji raskida i ugovor o kreditu. To ne utječe na pravo izdavanja nepravednog bogaćenja.

Razmjena robe

U slučaju razmjene pošaljite nam robu s dokazom o kupnji (račun) ili s brojem računa natrag na adresu Szat Akvarium Slovačka s.r.o. Nábrežná 38, Nové Zámky, 94002.

Robu ne šaljite po isporuci. Ako se roba pošalje gotovinom prilikom dostave, neće se preuzeti. Robu kupac šalje na našu adresu o svom trošku. Za najbržu moguću opremu za razmjenu robe preporučujemo da na računu označite promijenjenu / vraćenu stavku. Nova roba ti

Robu ne šaljite po isporuci. Ako se roba pošalje gotovinom prilikom dostave, neće se preuzeti. Robu kupac šalje na našu adresu o svom trošku. Za najbržu moguću opremu za razmjenu robe preporučujemo da na računu označite promijenjenu / vraćenu stavku. Novu robu rezervirate stvaranjem nove narudžbe (riječ "razmjena" mora biti unesena u bilješku). Čim paket stigne od nas, on će biti povoljno opremljen, cijena vraćene robe će se odbiti i tada će vam biti poslana nova pošiljka.

Kupac je dužan vratiti robu u neoštećenom stanju i vrijednosti u kojoj je robu primio, uključujući i kompletan pribor, ako je moguće, u originalnom pakiranju.

Roba mora biti poslana zajedno s dokazom o kupnji.
Robu ne šaljite po isporuci. Ako se roba pošalje gotovinom prilikom dostave, neće se preuzeti.
Prilikom slanja robe ne odgovaramo za gubitak robe na putu do nas - obaveza kupca je da robu spakuje tako da se ne ošteti tijekom prijevoza.
U slučaju osobne isporuke robe potrebno je dogovoriti datum isporuke.
pritužbe

(1) Prodavatelj je dužan uredno obavijestiti potrošača o uvjetima i načinu reklamacije, uključujući podatke o tome gdje se može uložiti prigovor i o izvršavanju garancijskih popravaka. Postupak žalbe mora biti dostupan potrošaču na vidljivom mjestu.
(2) Prodavač je dužan prihvatiti reklamacije na adresi skladišta gdje zaposlenik ovlašten za rješavanje reklamacija mora biti prisutan tijekom radnog vremena.
(3) Prodavac ili zaposlenik kojeg on ili druga ovlaštena osoba imenovana za popravak dužni su žalbu riješiti odmah, u složenim slučajevima u roku od tri radna dana. Ovo vrijeme ne uključuje vrijeme potrebno za profesionalnu procjenu pogreške. Međutim, rješenje prigovora ne može trajati duže od 30 dana. Nakon tog razdoblja, potrošač ima ista prava kao da je riječ o pogrešci koju nije moguće ispraviti. Ako prodavac ne prihvati reklamaciju u roku od tri radna dana, prodavatelj je dužan proizvod poslati o svom trošku na profesionalnu procjenu. Na zahtjev nadzornog tijela prodavatelj je dužan dokazati slanje ili rezultate vještačenja.
(4) Prodavatelj je dužan izdati potvrdu potrošaču prilikom reklamacije.
(5) Prodavatelj je dužan izdati pisani dokument o postupanju s reklamacijom najkasnije u roku od 30 dana od dana prigovora.
(6) Prodavatelj je dužan voditi evidenciju o prigovorima i podnijeti ih na zahtjev nadzornog tijela na uvid. Zapisnik o prigovoru mora sadržavati podatke o datumu prigovora, datumu i načinu postupanja s pritužbom.
(7) Obveze iz stavka 4. odnose se i na osobu koja je određena za obavljanje popravaka.

Prigovore kupac podnosi slanjem ili osobnom isporukom proizvoda na skladište tvrtke prodavatelja. Troškove poštarine, prijevoza potraživanog proizvoda do skladišta tvrtke prodavača snosi kupac.
Troškove vraćanja ili isporuke proizvoda na koje se polaže zahtjev snosi prodavatelj.

POSTUPAK PRODAJE PRIJAVA

Sve pritužbe moraju se dostaviti osobno, dogovorom, kurirom ili poštom bez gotovine o dostavi na adresu:

Szat Akvarium Slovačka s.r.o.

Nábrežná 38

Nové Zámky 94002

Republika Slovačka

Roba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Roba mora biti kompletna.
Roba mora biti poslana zajedno s dokazom o kupnji.
Robu ne šaljite po isporuci. Ako se roba pošalje gotovinom prilikom dostave, neće se preuzeti.
Prilikom slanja robe ne odgovaramo za gubitak robe na putu do nas - obaveza kupca je da robu spakuje tako da se ne ošteti tijekom prijevoza.

Alternativno rješenje spora

Prema Zakonu br. 391/2015 Coll. o alternativnom rješavanju sporova potrošača koji vrijedi od 1. veljače 2016., potrošač ima pravo obratiti se sustavu alternativnog rješavanja sporova (u daljnjem tekstu ADR). Više informacija o ADR-u može se naći na web mjestu Ministarstva gospodarstva Slovačke Republike http://www.economy.gov.sk/alternative-solution-of-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s kao i popis entiteta koji se obraćaju ADR-u http://www.economy.gov.sk / list-entiteti-alternativni-riesenia-potrošač-Sport / 146987

PRIVATNOST

Tvrtka Szat Akvarium Slovačka s.r.o. Nábrežná 38 Nové Zámky 94002 (IČO: 52128610) je tvrtka koja se bavi prodajom robe putem internetske trgovine, a koji trebaju svoje osnovne osobne podatke da bi primali i slali narudžbe svojih kupaca.

Svi nam osobni podaci kupca koji se pružaju našoj tvrtki su nam važni i zato je zaštita tih osobnih podataka i zaštita privatnosti naših kupaca stvar samo nas. Osobne podatke obrađujemo i štitimo u skladu s važećim zakonskim propisima Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća EU br. 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR), kao i Zakona br. 18/2018 Coll. o zaštiti osobnih podataka i o izmjenama i dopunama određenih akata.

Novi zakon mijenja i dopunjuje izvorni zakon o zaštiti osobnih podataka i uzima u obzir zahtjeve GDPR uredbe - Opće uredbe o zaštiti podataka. Stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.

GDPR smatra osobnim podacima takve podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju određene fizičke osobe. Pod osobnim podacima podrazumijevamo ime, prezime, broj osobne iskaznice, e-mail, telefonski broj, kao i pseudonimirane podatke za koje postoji mogućnost identifikacije osobe putem trećih osoba. Osobni podaci uključuju i fotografiju, otisak prsta, snimanje glasa, broj bankovnog računa i GPS podatke o lokaciji. Novim zakonom proširuje se raspon osobnih podataka s novim vrstama podataka kao što su IP adresa ili kolačići.

Novi zakon pooštrava važnost pristanka na obradu osobnih podataka koji mora biti specifičan, slobodan, informiran i nedvosmislen. Ovim putem vas molimo da dobro pročitate date uvjete pružanja vaših osobnih podataka i upoznate se s njima, jer želimo vaše osobne podatke dobiti legalno, dobrovoljno, slobodno, informirano, konkretno i nedvosmisleno.

Međutim, želimo da znate da se u potpunosti slažemo s GDPR politikom i ozbiljno i ozbiljno shvatamo zaštitu vaše privatnosti.

Vaši se osobni podaci koriste isključivo za:

obrada primljenog naloga
obrada primljene uplate
otprema robe koju ste naručili
slanje obavijesti o statusu vaše narudžbe
povrat robe resp. povrat iznosa kupnje
rješavanje pritužbi

Osnovni pojmovi glede zaštite osobnih podataka

"Osobni podaci" znače sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (u daljnjem tekstu: "osoba s podacima"; fizička osoba koja se može identificirati je osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na identifikator poput imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili pozivanjem na jedan ili više elemenata specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni , ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe;
"Obrada" znači operaciju ili skup operacija koje uključuju osobne podatke ili skupove osobnih podataka, poput dobivanja, snimanja, organiziranja, strukturiranja, pohrane, obrade ili izmjene, pretraživanja, pregledavanja, iskorištavanja, prenošenja, širenja ili na drugi način pružanja, preuređivanja ili kombiniranja, ograničenje, brisanje ili uklanjanje, bilo da se provode automatiziranim ili ne-automatiziranim sredstvima;
"Profiliranje" znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji u upotrebi takvih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno u analizi ili predviđanju aspekata dotične fizičke osobe koji se odnose na radni učinak, imovinu, zdravlje, osobne sklonosti, interesi, pouzdanost, ponašanje, položaj ili kretanje;
„Pseudonimizacija" znači obradu osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom subjektu podataka bez korištenja dodatnih podataka, pod uvjetom da se takvi dodatni podaci čuvaju odvojeno i primjenjuju se na netehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da osobni podaci nisu ili fizička osoba koja se može identificirati;
"Informacijski sustav" znači svaki strukturirani skup osobnih podataka koji je dostupan prema određenim kriterijima, bilo da je centraliziran, decentraliziran ili distribuiran i na funkcionalnoj ili geografskoj osnovi;
„Kontrolor" znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; tamo gdje su svrhe i sredstva takve obrade utvrđene u zakonu Unije ili država članica; operator, operator ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se odrediti u pravu Unije ili u pravu države članice;
"Posrednik" znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili bilo koje drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora;
"Primatelj" znači fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo kojemu se osobni podaci otkrivaju, bez obzira na to je li treća osoba ili ne. Javna tijela koja mogu primati osobne podatke 4.5.2016 L 119/33 Službeni Službeni list Europske unije EN u kontekstu posebne istrage u skladu s pravom Unije ili zakonodavstvom država članica, obrada tih podataka od strane tih javnih tijela provodi se u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka, ovisno o svrhama obrade;
„Treća strana" znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili tijelo koje nije subjekt podataka, kontrolor, posrednik i osobe povjerene obradi osobnih podataka pod izravnom nadležnošću upravljača ili posrednika; 11. „pristanak subjekta podataka" znači svako slobodno dano, specifično, informirano i nedvosmisleno

 je svaki slobodno dati, specifičan, informiran i nedvosmislen izraz volje subjekta podataka kojim on ili ona u obliku izjave ili nedvosmislenog potvrdnog akta pristaje na obradu osobnih podataka koji se tiču ​​njega;

"Kršenje osobnih podataka" znači kršenje sigurnosti koje vodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjena, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju;
"Zdravstveni podaci" znače osobni podaci koji se odnose na fizičko ili mentalno zdravlje fizičke osobe, uključujući podatke o pružanju zdravstvenih usluga koji otkrivaju podatke o njegovom zdravstvenom stanju;
"Glavna poslovnica" znači:
u slučaju kontrolora sa poslovnim jedinicama u više država članica, mjesto njegove središnje uprave u Uniji, osim ako se odluke o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka ne donose u drugoj poslovnici u Uniji i ta druga ustanova ima ovlast provesti takve odluke. , u kojem se slučaju glavni objekt smatra objektom koji je donio takve odluke;
u slučaju posrednika s poslovnim jedinicama u više država članica, mjesto njegove središnje uprave u Uniji ili, ako posrednik nema središnju upravu u Uniji, osnivanje posrednika u Uniji gdje se glavne aktivnosti obrade odvijaju u kontekstu posrednika opseg u kojem posrednik podliježe posebnim obvezama iz ove Uredbe;
„Predstavnik" znači svaka fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Uniji koju je pismeno imenovao operator ili posrednik i koja ga zastupa u odnosu na svoje obveze iz ove Uredbe;
„Poduzeće" znači bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja se bavi nekom gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njen pravni oblik, uključujući partnerstva ili udruženja koja redovno obavljaju neku gospodarsku djelatnost;
"Grupa poduzeća" znači društvo za upravljanje i poduzetnike koje kontrolira;
„Obvezujuća interna pravila" znači politika zaštite osobnih podataka koju provodi kontrolor ili posrednik sa sjedištem na području države članice u svrhu prijenosa ili prijenosa osobnih podataka kontroloru ili posredniku u jednoj ili više trećih zemalja unutar skupine poduzeća ili poduzeća koja su uključena u zajedničku gospodarsku djelatnost;
„Nadzorno tijelo" znači neovisno javno tijelo koje je osnovala država članica
„Dotično nadzorno tijelo" znači nadzorno tijelo na koje se odnosi obrada osobnih podataka jer:
operator ili posrednik imaju sjedište na području države članice tog nadzornog tijela;
na dotične osobe koje borave u državi članici tog nadzornog tijela znatno su pogođeni ili će vjerojatno utjecati na njih obrada; ili
prigovor je podnesen tom nadzornom tijelu;
"Prekogranična obrada" znači:
obradu osobnih podataka koja se odvija u Uniji u kontekstu aktivnosti kontrolora ili postrojenja obrađivača u više država članica, pri čemu je kontrolor ili obrađivač uspostavljen u više država članica; ili
obrada osobnih podataka koja se odvija u Uniji u kontekstu aktivnosti jedne poslovne jedinice ili kontrolora u Uniji, ali koja značajno utječe ili će vjerojatno značajno utjecati na subjekte podataka u više država članica;
„Relevantni i obrazloženi prigovor" znači prigovor na nacrt odluke o tome je li došlo do kršenja ove Uredbe ili je li planirana mjera u odnosu na operatera ili posrednika u skladu s ovom Uredbom, koja mora jasno pokazati ozbiljnost rizika koji predstavlja nacrt odluke. o temeljna prava i slobode dotičnih osoba i, prema potrebi, slobodno kretanje osobnih podataka u Uniji;
"Međunarodna organizacija" znači organizaciju i njezina pomoćna tijela koja reguliraju međunarodno javno pravo, ili bilo koje drugo tijelo osnovano ili na osnovu sporazuma dvije ili više država.

Načela obrade osobnih podataka

Osobni podaci moraju biti:

szakonito, pošteno i transparentno u odnosu na dotičnu osobu ("zakonitost, pravednost i transparentnost");
dobiveni za određene, izričite i zakonite svrhe i dalje ne obrađivani na način koji je nespojiv s tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u znanstvene ili povijesne svrhe istraživanja ili u statističke svrhe;
razmjerni, relevantni i ograničeni u mjeri potrebnoj za svrhe u koje se obrađuju ("minimiziranje podataka");
ispravno i po potrebi ažuriraju; moraju se poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da se osobni podaci koji su netačni za svrhe u kojima se obrađuju brišu ili ispravljaju bez odlaganja ('točnost'); 4.5.2016 L 119/35 Službeni list Europske unije HR (1) Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 241, 17.9.2015., Str. 1).
čuvaju se u obliku koji omogućava identifikaciju subjekata podataka ne duže nego što je potrebno u svrhe u koje se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se duže čuvati ako se obrađuju isključivo u svrhu arhiviranja u javnom interesu, u znanstvena ili povijesna istraživanja ili u statističke svrhe, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zahtijevane ovom Uredbom radi zaštite prava i sloboda osoba koje se bave podacima. zadržavanje ");
obrađuje se na način koji jamči odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili ilegalne obrade i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, odgovarajućim tehničkim ili organizacijskim mjerama ("integritet i povjerljivost").

Prava i obveze kupca i prodavatelja

Kupac je dužan prilikom kupnje robe i registracije korisničkog računa pružiti samo istinite, aktualne i točne podatke. Registrirani kupac dužan je odmah obavijestiti prodavatelja o promjeni tih podataka.
Ugovorne strane su se složile da je kupac, ako je fizička osoba, dužan o tome obavijestiti prodavatelja redoslijedom njegova imena i prezimena, adrese stalnog prebivališta, uključujući poštanski broj, telefonski broj i adresu e-pošte.
Ugovorne strane su se složile da je kupac, ako je pravna osoba, dužan o tome obavijestiti prodavatelja redoslijedom njegovog poslovnog imena, adrese registriranog ureda, uključujući poštanski broj, matični broj, telefonski broj i adresu e-pošte.
Osobni podaci kupca navedeni tijekom registracije korisničkog računa u trgovini zaštićeni su Zakonom br. 122/2013 Coll., O zaštiti osobnih podataka i o izmjeni određenih zakona, koje izmjeni i obrađuje prodavač isključivo za provedbu narudžbi i u marketinške svrhe.
Kupac može u bilo kojem trenutku provjeriti i promijeniti pružene osobne podatke, kao i otkazati registraciju nakon prijave na web stranicu e-trgovine u odjeljku Moja trgovina → Vaše adrese ili vaše osobne podatke.
Da bi pružio usluge e-trgovine, prodavatelj mora znati određene osobne podatke kupca. Prodavač poštuje privatnost kupca, pa pokušava smanjiti količinu tih podataka na najpotrebnije. Svi podaci zaštićeni su od zlouporabe. Rad prodavatelja s osobnim podacima u potpunosti je podložan zakonskim standardima i Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
Svi podaci o kupnji, pritužbi i ostalim aktivnostima kupca u prodavaonici e-trgovine, povjerljivi su i podliježu istim sigurnosnim pravilima kao i rad s osobnim podacima. Svi podaci koje prodavatelj stekne štite od zlouporabe, ne pružaju ih trećim osobama, osim tvrtkama koje pružaju špediterske usluge i platne sustave, a koji dobivaju samo potrebni minimum informacija potrebnih za nesmetanu obradu određenog naloga. Svi se podaci koriste samo za kvalitetno pružanje usluga prodavatelja.
Kupac može provjerom odgovarajućeg okvira prije slanja narudžbe izraziti svoj pristanak u skladu s čl. § 11. st. 1. Zakona, da prodavač obrađuje i pohranjuje svoje osobne podatke, posebno one gore navedene i / ili koji su potrebni u aktivnostima prodavatelja u vezi s slanjem podataka o novim proizvodima, popustima i promocijama na ponuđenu robu i obrađuje ih u svim njegovim informacijskim sustavima , koji se odnose na slanje informacija o novim proizvodima, popustima i promocijama na ponuđenu robu.
Kupac daje suglasnost Prodavatelja sukladno prethodnoj točki ove reklamacije i uvjetima poslovanja na određeno razdoblje dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka Kupca. Nakon što ispuni svrhu obrade, prodavatelj će odmah osigurati likvidaciju kupčevih osobnih podataka. Kupac može u bilo kojem trenutku pismeno opozvati pristanak na obradu osobnih podataka. Suglasnost ističe u roku od mjesec dana od uručenja kupca opozivu suglasnosti prodavatelju.
Prodavatelj izjavljuje da će u druge svrhe osim one navedene u ovim uvjetima i uvjetima prikupljati osobne podatke uvijek odvojeno uz suglasnost kupca i istovremeno osigurati da se ti osobni podaci obrađuju i koriste isključivo na način primjeren svrsi u koju su prikupljeni. kombinirati ih s osobnim podacima dobivenim radi ispunjenja kupoprodajnog ugovora.
Kupac se prilikom stvaranja korisničkog računa slaže da će njegovo ime i e-mail prodavač koristiti za slanje informacija o popustima, vijestima i drugim marketinškim aktivnostima. U svakoj e-pošti koja se šalje na ovaj način kupac može pronaći upute kako jednostavno zabraniti prodavaču da šalje ove reklamne e-mailove i biltene.
Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku pismeno poslati prodavatelju: promjene ili dopune osobnih podataka, kao i zahtjev za raspolaganje osobnim podacima koji su pruženi prodavatelju.
Kupovinom prodavačeve internetske trgovine kupac pristaje na gornja pravila te na prikupljanje i korištenje osobnih podataka.
Kupac ima pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk), ako smatra da je obrada njegovih osobnih podataka u sukobu s GDPR-om.

Sigurnost osobnih podataka

Operator Szat Akvarium Slovakia s.r.o. odgovoran je za sigurnost osobnih podataka kupaca naše internetske trgovine.

Operator je dužan zaštititi osobne podatke kupaca od njihove štete, uništavanja, gubitka, promjene, neovlaštenog pristupa i pristupa, pružanja ili otkrivanja, kao i od svih drugih nedopustivih metoda obrade.

Kontrolor je dužan čuvati povjerljivost osobnih podataka koje obrađuje. Obveza povjerljivosti nastavlja se i nakon završetka obrade osobnih podataka.

Ova pravila o privatnosti vrijede od 25.5.2018.

Dodatne odredbe

Prodavatelj i kupac složili su se da u cijelosti priznaju elektronički oblik komunikacije, posebno putem elektroničke pošte (e-pošte) i interneta (www), kao valjan i obvezujući za obje strane. Registracijom u naš Eshop kupac pristaje na gore navedene uvjete poslovanja. Ostale odnose koji nisu regulirani ovim uvjetima utvrđuju odgovarajuće odredbe Trgovačkog zakona.

Szat Akvarium Slovačka s.r.o.

Nábrežná 38

Nové Zámky 94002

Slovačka

IČO: 52128610

Steuernummer: 2120900188

Broj PDV-a: SK2120900188

Društvo upisano u Trgovački registar Okružnog suda u Nitri - odjeljak: Sro, Broj datoteke: 47204 / N

Nadzorno tijelo: slovačka trgovinska inspekcija (SOI), inspekcija SOI za regiju Nitra, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odjel za nadzor

 

 

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login

Forgotten password

Product has been added to the cart
Continue shopping Order